Casting / Cast-Designer

การออกแบบการหล่อการจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเชื่อม | ปั๊มโลหะแผ่น

ร้านค้าออนไลน์ | บริการ | ข่าว

C3P Software

แผนสร้างสรรค์ | การผลิตเชิงสร้างสรรค์ | ผลงานสร้างสรรค์

ด้วยการรวมตัวกันของการพัฒนาซอฟต์แวร์,การวิเคราะห์ขั้นสูง,ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง,การลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ,การใช้บุคคลากรในองค์กร ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตมีวิธีการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม และบริการด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของคุณภาพที่สูงและการส่งมอบตามกำหนดภายใต้เป้าหมายค่าใช้จ่ายที่กำหนดธุรกิจของเราครอบคลุมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการด้านวิศวกรรม และการทำงานร่วมกับซอฟแวร์CAD ได้โดยตรง

C3Pซอฟแวร์สามารถแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน สำหรับกระบวนการผลิตเช่นการหล่อและการขึ้นรูปโลหะแผ่นวันนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.c3p-group.com หรือ www.cast-designer.com หรือ www.ai-form.com หรือ shop.c3p-group.com