การจำลองการหล่อ

Cast-Designer CPI (Casting Process Insight) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแสดงรายละเอียดของการไหลของโลหะ, การแข็งตัวและข้อมูลการถ่ายเทความร้อนสำหรับการจำลองการหล่อที่จะตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยี FEM. CPIได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการหล่อชิ้นส่วน,การออกแบบแม่พิมพ์และการผลิตงานหล่อ, มีความสามารถมากกว่าระบบแบบดั้งเดิมทั่วไป

ในCast-Designer, CPIสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัญหาที่เกิดการเติมและปัญหาที่เกิดจากการแข็งตัวที่อาจเกิดขึ้นในระบบgating systemและการออกแบบoverflow. ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำลองการเพียงแค่ใช้CPI. CPIมีความโดนเด่นในเรื่องความเร็วและเวลาที่ต้องใช้ในการประเมินผลการออกแบบ die castingน้อยมากและลดเวลาการปฏิบัติ. ดังนั้นCPIสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มเช่นโรงหล่อ, ผู้ผลิตแม่พิมพ์หรือผู้ออกแบบชิ้นส่วนเพื่อลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำแม่พิมพ์ใหม่

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

CPI เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติจริงแต่เพียงผู้เดียวในภาคอุตสหกรรมที่จะช่วยสนับสนุนนักออกแบบและวิศวกรในการตัดสินใจที่รวดเร็วสำหรับการหล่อชิ้นงาน, การออกแบบแม่พิมพ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • ใช้เทคโนโลยี FEM ล่าสุด
 • ด้วยเครื่องมือ mesh ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อสร้าง mesh ที่มีคุณภาพสูงจาก CAD geometryใด ๆก็ได้
 • เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่มีความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
 • ให้ผลเสมือนจริงในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นจากชิ้นงาน CAD
 • ทำงานผสมผสานกับCAD,การออกแบบและการวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้คนเดียวกันสามารถตั้งค่ารูปแบบการวิเคราะห์ชิ้นงานคลิกเพียงไม่กี่ครั่งและในไม่กี่นาที
 • ใช้งานง่ายและการเรียนรู้ที่สั้นมาก

ดีที่สุดของโปรแกรม CAEระดับเดียวกัน

ความสุดยอดของ CPI เป็นการทำงานร่วมกันเต็มรูปแบบด้วยฟังก์ชั่นการออกแบบของ Cast-Designer และรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนของการออกแบบแม่พิมพ์หล่อหรือการผลิตงานหล่อ ยกตัวอย่างเช่นในขั้นตอนการออกแบบแนวคิดของแม่พิมพ์อาจจะมีการออกแบบทางเลือหลากหลายเครื่องมือที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำการ simulation การออกแบบทั้งหมดและลบการออกแบบที่ไม่ดีออก ดังนั้นในขั้นตอนนี้การจำลองเชิงตัวเลขแบบดั้งเดิมนี้ไม่สามารถใช้ได้

ORIGINAL DESIGN

Air Entrapment in filling

ในCast-Designer สามารถจะวางแผนการออกแบบที่แตกต่างกันและการตรวจสอบในการจำลองCPI จากนั้นเลือกการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตขั้นสุดท้าย

OPTIMIZED DESIGN

With Optional Sub-runner

W/O Optional Sub-runner

Powerful Meshing& Mesh Assembly

เป็นเวลานานมาแล้ว ที่การสร้าง Meshของชิ้นงาน และเอสเซมบลีMesh เป็นปัญหาที่ยากและทำให้ปวดหัวที่สุดจากซอฟแวร์FEM ขณะนี้ Cast-Designer ทำได้ทำให้มันง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น, ใช้เวลามากกว่า 20 ปีสำหรับการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมากที่ได้มาจากCast-Designer เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการMeshเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพถูกต้องและมีความยืดหยุ่น

 • 3D Meshแบบอัตโนมัติที่ได้จากการสร้างอีลิเมนต์แบบหกเหลียม โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน CAE
 • การสร้างMeshที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก, มีความยืดหยุ่นและสามารถควบคุมขนาดอีลิเมนต์ในทิศทางที่แตกต่างกันได้ดี
 • แสดงตัวอย่างจากผลลัพธ์ของMeshโดยการดู พรีวิวได้ทันที
 • ’Group’เป็นฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ เมชชิ้นงานCAD หลายชิ้นพร้อมกันได้ เช่น การรวมหรือแยกวัตถุ(มากกว่าหนึ่งชิ้น) จากองค์ประกอบ CAD ที่มีอยู่, ระดับMeshที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการแบบบูลลินฟังก์ชั่น เครื่องมือของMeshจะสามารถแก้ปัญหาการสร้างแบบจำลองได้เช่น CAD มีการตัดกัน, วัตถุซ้อนทับกัน, เซอร์เฟสที่แตกหรือรูที่ชิ้นงานต้นแบบ
 • สามารถผสมเซอร์เฟสMeshและ CAD หรือเซอร์เฟสMesh(i.e. STL)หรือ ข้อมูลดั้งเดิมได้การแก้ปัญหา CAD แบบอัตโนมัติ เช่น การตัดกัน, ช่องว่าง, รู และเซอร์เฟส CAD ที่ไม่ดี

Full mould of aluminum wheel in LPDC

Full mould with cooling Channels in HPDC

Top Die: 721,320 elements, 195,099 nodes (Tetrahedron)

Casting Part: 436,679 elements, 604,052 nodes (Hexahedron)

Sand Core: 776,328 elements, 203,632 nodes (Tetrahedron)

Bottom Die: 976,940 elements, 259,331 nodes (Tetrahedron)

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้สำหรับ Cast-Designer

 • มีเทคโนโลยีสร้างMeshแบบหยาบที่สามารถตรวจจับส่วนที่บางและเก็บรูปร่างผนังที่บางด้วยจำนวนอีลิเมนต์ที่เหมาะสม
 • มีออฟชั่น เลเยอร์ อัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอีลิเมนต์ที่ไม่ทำงานในระหว่างขั้นตอนการ Filling
 • เทคโนโลยีMeshแบบโลเคิลเมช สำหรับความหนาแน่นของMeshที่ให้มีมากในจุดที่ต้องการ จำนวนของบล๊อกMeshจะไม่มีข้อจำกัด
 • เทคโนโลยี smoothing node แบบพิเศษ และ เทคโนโลยี mapping ที่ยังคงคุณภาพสูงของ mesh ไว้ และเพื่อให้ได้ รูปร่างที่สมบูรณ์ ผลการ Simulation จึงจะสมบูรณ์ถูกต้อง
 • คำสั่ง Mark point ที่ทำให้แน่ใจว่าคุณภาพ mesh เชื่อมโยงกับจุดอ้างอิง
 • Catch up fine feature ที่จะยกระดับคุณภาพของ mesh เพื่อให้ได้รูปร่างที่สมบูรณ์ด้วยจำนวน mesh ที่ไม่มากจนเกินไป
 • คำสั่ง mesh assembly ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับ mesh ที่ผสมผสาน และ อัตโนมัติทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าใน ตลาดทุกวันนี้ และสร้างรูปแบบของ mesh ที่แตกต่างกันโดยยังคงยึดที่ตำแหน่งของ nodeเพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี
 • สร้างผิว mesh โดยการ Remeshเฉพาะที่ที่ต้องการได้
 • คำสั่งสำหรับสร้างเปลือกของงานหล่อแบบขี้ผึ้งที่มีประสิทธิภาพ
 • บันทึกค่า parameter การ mesh เป็นไฟล์ข้อมูล และ สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ทุกเวลา
 • ช่วยเหลือทาง online ให้แก่ลูกค้า สำหรับกระบวนการหล่อแบบต่างๆ

ตัวอย่างความเร็วในการออกแบบการฉีดแบบ HPDC

 • ~30 นาทีสำหรับการออกแบบระบบ Gating system กับ Overflow
 • 10 นาทีสำหรับการตั้งค่าการวิเคราะห์
 • 1-1.5 ชั่วโมงสำหรับการวิเคราะห์การไหลของ Thermal และfluid flow ทั่วไป
 • 30 นาทีสำหรับการรายงานทางวิศวกรรม

ภายในหนึ่งวันสามารถที่จะออกแบบละประเมินผลได้ 4-5 ตัวอย่างที่คิดไว้!

การวิเคราะห์แม่พิมพ์ทั้งระบบ

การ Mesh ของแม่พิมพ์ทั้งระบบ สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายและสร้างภายใน Cast-Designer เพียงปุ่มเดียว. มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่อยู่เบื้องหลัง หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีการ re-mesh ของ บริเวณของชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มาประกบกัน ซึ่งมีขนาดเมชแตกต่างกัน

Casting and mould temperature of the casting process

Cycling simulation to achieve the thermal balance

ผลของ mesh assembly มีอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพดีมากสำหรับการหล่อแม่พิมพ์ทั้งหมด. ชิ้นงานหล่อมีจำนวน 117336 โหนด,ชุดแม่พิมพ์ที่อยู่กับที่มี 44,993 โหนด, และชุดแม่พิมพ์เคลื่อนที่มี 55,997 โหนดบวก sliders อื่น ๆ อัตราส่วนดีขึ้นได้ถึง 38.2% มันเป็นเรื่องจริงที่ดีมากๆ

การวิเคราะห์แม่พิมพ์เต็มรูปแบบสามารถใช้สำหรับ

 • วิเคราะห์อุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น มันเป็นเรื่องปกติที่จำเป็นสำหรับแม่พิมพ์ถาวรแบบ gravity casting ตั้งแต่ช่วงการเติมที่ยาวนานขึ้น และความหนาของแม่พิมพ์มีบทบาทที่สำคัญตอนการถ่ายโอนความร้อน
 • การวิเคราะห์mould cycling สำหรับการกระจายอุณหภูมิที่มีเสถียรภาพในช่วงวงจรการผลิต
 • การวิเคราะห์อุณหภูมิแม่พิมพ์เพื่อตรวจสอบอายุการใช้งานของชุดแม่พิมพ์
 • การวิเคราะห์ความเครียดที่จะต้องพิจารณาแม่พิมพ์ทั้งชุด
 • การวิเคราะห์ระบบหล่อเย็นแบบละเอียด

ฐานข้อมูลวัสดุ

Cast-Designer มีฐานข้อมูลวัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีฐานข้อมูลวัสดุซึ่งมีกว่า 400 ประเภทของข้อมูลวัสดุค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุได้เตรียมไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้ฐานข้อมูลวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สามารถใช้ได้โดยการคลิกที่ชื่อของวัสดุ นอกจากนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับแต่งฐานข้อมูลที่คุณต้องการเช่นการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือเปลี่ยนค่าของวัสดุที่มีอยู่บางส่วน

กระบวนการหล่อและโมดูลพิเศษ

 • การหล่อแบบ Thixo-casting
 • การขึ้นรูปกึ่งของแข็ง และการขึ้นรูปของเหลว
 • การหล่อแบบบีบอัดและการบีบอัดแบบพิน
 • การวิเคราะห์โครงสร้างในระดับไมโครสำหรับ Al และ Mg