CAST-DESIGNER FOR GRAVITY CASTING

CAST-DESIGNER สำหรับการหล่อแบบเท สามารถออกแบบระบบแม่พิมพ์หล่อและการจำลองการไหลของโลหะในแม่พิมพ์หล่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการหล่อแบบทราย,แบบความดันต่ำ, หล่อแบบทำเบ้า, หล่อโฟม, หล่อเหวี่ยง ฯลฯ

3D Casting part

Gating system design

CAE Modeling

การรวมเข้าด้วยกันของระบบที่มีความเชียวชาญในเทคโนโลยี CAE ในการวางแผนปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ออกแบบ และ ระบบจำลองขั้นตอนการหล่อแบบเท

  • 30 นาทีในการออกแบบระบบหล่อหนึ่งชุด
  • เน้นความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับ ‘การออกแบบ’ และ ‘ผู้ออกแบบ’
  • ตรวจสอบได้รวดเร็วและถูกต้องโดยใช้พื้นฐานของเทคโนโลยี FEM

Cast-Designer เป็นเครื่องมือในการออกแบบงานหล่อและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของการออกแบบและเทคโนโลยีการวิเคาระห์ล่วงหน้า หลักการออกแบบของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ คือ การให้วิศวกรใช้ระบบที่เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีCAE มาทำการวิเคราะห์การไหล การถ่ายแทความร้อนและการวิเคราะห์การแข็งตัวโดยช่วยในการตัดสินใจทางวิศวกรรมในการขั้นตอนการออกแบบของงาน การออกแบบและการวิเคราะห์แบบให้รู้ล่วงหน้า จะกลายเป็นบทบาทสำคัญมากในกระบวนการออกแบบ

Gravity Casting Designer

องค์ประกอบหลักของระบบ Cast-Designer ใน Gravity Casting Designer มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นที่ช่วยให้นักออกแบบวิเคราะห์ระบบ feeder, gating และการเท pouring การไหลของ gravity casting ในเวลาอันสั้น ด้วยความช่วยเหลือของ Cast-Designer ทำให้วิศวกรสามารถแปลงแนวคิดเป็นรูปแบบ 3 มิติ สำหรับการประเมินผลการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว Cast-Designer ให้ผู้ใช้สามารถจัดการและแก้ไขพารามิเตอร์สำหรับขั้นตอนใดๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อการออกแบบครั้งแรก และในการออกแบบขั้นตอนระหว่างกลางหรือขั้นตอนสุดท้าย สามารถเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบการหล่อเต็มรูปแบบภายใน สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงสำหรับการหล่อชิ้นงานแบบปกติ

Design Wizard

Select riser from database

EMDI and Smart Riser technology for riser design

CAST-DESIGNER CPI for Gravity

เป็นเทคโนโลยีใหม่หนึ่งเดียวCast-Designer CPI (Casting Process Insight) และเป็นเครื่องมือเดียวในตลาดทุกวันนี้ที่ทำงานได้จริง เพื่อสนับสนุนนักออกแบบและวิศวกรในการตัดสินใจที่รวดเร็วสำหรับงานหล่อและการออกแบบแม่พิมพ์ โปรแกรมสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมการไหลของ ของเหลวในการถ่ายเทความร้อนและการแข็งตัว ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ

ด้วย Cast-Designer CPI, ผู้ใช้สามารรถตรวจหาปัญหาในบริเวณที่เติมเนื้อโลหะไม่เต็ม หรือบริเวณที่อาจจะเกิดการแข็งตัวก่อน หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ gating หรือ overflow ที่กำหนดให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ CPI ซึ่งประเมินผลการออกแบบแม่พิมพ์หล่อได้เร็วอย่างน่าทึ่ง ดังนั้น CPI สามารถใช้ในโรงงานหล่อโลหะ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ เพื่อลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สั้นลงและลดเวลาการแก้ไขแม่พิมพ์

GATING SySTEM DESIGN (GRAVITY)

Gravity Casting Designer

องค์ประกอบหลักของระบบ CAST-DESIGNER, Gravity Casting Designer เป็นเครื่องมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น สามารถช่วยนักออกแบบสร้าง ระบบ riser and feeder,gatingและระบบเทโลหะในเวลาอันสั้น ด้วยความช่วยเหลือของ โปรแกรม CAST-DESIGNER ทำให้วิศวกรทำงานได้อย่างรวดเร็วสามารถแปลงแนวคิดการออกแบบเป็นรูปแบบ 3 มิติสำหรับการประเมินผลในการออกแบบ CAST-DESIGNER ช่วยให้ผู้ใช้จัดการและเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์สำหรับขั้นตอนที่แตกต่างกัน สำหรับแนวคิดในการออกแบบครั้งแรก และในการออกแบบขั้นตอนระหว่างกลางหรือขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถสร้างระบบการหล่อเต็มรูปแบบภายใน สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงสำหรับการหล่อชิ้นงานแบบปกติ

หลักเกณฑ์ในความสำเร็จของระบบ gating คือ ป้องกันไม่ให้เกิด Turbulence ในการไหลของโลหะ และการแข็งตัวก่อน (cold-shut) ระหว่างขั้นตอนการ Filling จะสามารถแก้ไขปัญหาโพรงอากาศ,การกัดกร่อนของแม่พิมพ์,การเกิดoxide และข้อบกพร่องของผิวงานในกระบวนการหล่อทั้งหมด

Design Advisor

มีระบบแนะนำผู้ออกแบบให้ข้อมูลและแนวทางของระบบ gating ในวิธีง่ายๆ โดยพิจารณาจากมวลหรือปริมาตรของการหล่อรวมทั้งรูปแบบเรขาคณิตและประเภทของวัสดุ โปรแกรมจะสามารถหาเวลา Filling แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณขนาดของพื้นที่หน้าตัดสุดท้ายของ innergate, runner และsprue runner ทั้งหมด จำนวณgates และ runners จะได้รับการประเมินและการปรับปรุ่งในเวลาจริง

Uniform interface and stream design for gating system interface

เรามีหน้าต่างเมนูเดียว สำหรับการออกแบบระบบ gatingทั้งระบบอย่างเช่นriser และ feeder, inner gate, main runner, sprue runner และ chills. เป็นรูปแบบตัวแปรทั้งหมดและใช้งานง่าย ผลลัพธ์คือ CAD 3D จะมีการปรับเปลี่ยนขนาดตามทันทีที่มีการปรับค่าตัวแปร

ข้อมูลในการออกแบบระบบ gating จะได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้สำหรับชิ้นงานที่คล้ายกันหรือมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ในการออกแบบขั้นตอนสุดท้าย จะได้รับการส่งออกไปยังระบบอื่นๆในรูปแบบเส้น 3D หรือรูปแบบไฟล์ 3D ในไฟล์ STEP หรือในไฟล์เอกสารข้อมูล CSV สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพหรือในรูปแบบอื่นๆ

Template gating system design

ในวิธีนี้ เรามีข้อมูลใน Template Library ของแม่แบบต่างๆของระบบ gating ผู้ใช้สามารถค้นหาแม่แบบต่างๆของระบบ gating เพื่อเริ่มต้นในการออกแบบ พารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ง่ายในภาษาทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างวิธีสร้างแต่ละแบบจะมีสัญลักษณ์ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้บนมุมมองหลัก

ด้วย ‘Template design’วิธีการออกแบบระบบ gating อาจจะทำได้เร็วกว่า 5 ถึง 10 เท่า เทียบกับการออกแบบมาตราฐาน

ข้อมูลในการออกแบบระบบ gating เป็นวิธีเดียวกับการออกแบบ gating แบบมาตราฐาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนใดๆหรือการปรับแต่งในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้เคยใช้งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลังจากใช้ Template design

เมนู Template ของ ระบบGravity gating ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Cast-Designer

Special template for DISA

แม่แบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำหรับ DISA casting ในการควบคุมความสมดุลของโลหะ ในระหว่างขั้นตอนFilling ถ้วยเทของ DISA เป็นชิ้นงานมาตรฐานอยู่ในระบบ

Cast-Designer has specially designed templates for DISA system