CAST-DESIGNER สำหรับการฉีดหล่อโลหะ

Cast-Designer สำหรับการฉีดหล่อโลหะเป็นแพคเกจที่มีความเชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะสำหรับฉีดหล่อความดันสูงด้วยการออกแบบระบบ gatingขั้นสูงและความสามารถในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว.

3D Casting part

Gating system design

Process analysis & optimization

30นาที ในการออกแบบระบบ gatingหนึ่งชุด || 1 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหาการออกแบบ ||1 วัน เพื่อเปรียบเทียบ4-5วิธีในการแก้ปัญหา

การรวมกันของระบบผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยี CAEการวางแผนออกแบบแม่พิมพ์และการจำลองพฤติกรรมการไหล สำหรับอุตสาหกรรมฉีดหล่อโลหะ

GATING STSTEM DESIGN (HPDC)

CAST-DESIGNER เป็นเครื่องมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการสร้างระบบ gatingสำหรับงานฉีดหล่อโลหะในเวลาอันสั้น CAST-DESIGNER สามารถแปลงความคิดของการออกแบบระบบ gating เป็นโมเดล 3D CADสำหรับการประเมินผลได้อย่างรวดเร็วการออกแบบดัวยพาราเมตริคของCAST-DESIGN ให้ผู้ใช้แค่ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เช่น ความกว้างของGATE มุม DRAFT,RUNNERฯลฯในขั้นตอนของการออกแบบใด ๆ โมเดล3D CADจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ มันเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบ gatingที่สมบูรณ์รวมทั้ง INNER GATE,GATE RUNNER,OVER FLOW เช่นเดียวกับระบบหล่อเย็นและการระบายอากาศได้ภายในสิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงสำหรับงานทั่วไป.

Gating Design Advisor main page

PQ Graph Evaluation of the gating system design

Shot sleeve and vacuum design

หน้าต่างเมนูของการออกแบบ ระบบ gating ใช้เพียงหน้าต่างเดียว

เรามีหน้าต่างเมนูเดียวกันสำหรับทุกการออกแบบชิ้นส่วน ระบบ gatingเช่น inner gate, gate runner, main runner, sprue runner และโช้คอัพ มันเป็นพาราเมตริคเต็มรูปแบบและใช้งานง่ายผลก็คือ CAD3Dจะมีการปรับขนาดตามทันที ถ้ามีการแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ

เข้อมูลระบบ gatingที่ถูกออกแบบจะได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลและนำมาใช้ภายหลังได้ทุกเวลาไฟล์ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้สร้างระบบgatingที่คล้ายกัน และทำการปรับเปลี่ยนขนาดเล็กน้อยผลการออกแบบขั้นสุดท้ายจะได้รับการส่งออกไปยังระบบอื่น ๆ ในรูปแบบ 3D,เส้น,โซลิด ในแบบไฟล์ STEP,CVS สำหรับการใช้งานใหม่หรือนำเสนออื่น

Template gating system design

โดยวิธีนี้เรามี template libraryของระบบ gating ผู้ใช้เพียงหาระบบที่ใกล้เคียงกัน เริ่มต้นปรับแต่งพารามิเตอร์ได้ง่ายมาก มี previewให้เห็นสัญลักษณ์ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้บนมุมมองหลัก

‘Template design’ช่วยให้การออกแบบเร็วกว่าวิธีเดิมๆ 5 – 10 เท่า

นอกจากนี้ระบบ gatingที่ได้รับการออกจะเป็นแบบระบบ gatingมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนใด ๆ หรือการปรับจูนในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้บรรลุความต้องการพิเศษบางอย่างหลังจากที่ใช้ Template Design

Detail components design

Parametrically defined "Template Gating Designs"